Hartinger Ottó honlapja  

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magamról                                  Hartinger Ottó Párizs Szajna-part

   
Képek, emlékek
hazai tájakon és
külföldön.
 
 
 
 
 
vendégkönyv                                                            

elődökDédapám           A család felmenői  

 
Fénykép Hartinger Vencel dédapámról
és  fiairól.  Dédapám   állampolgársági
igazolványa az akkori  Ausztriából, va-
lamint  fotó  Hartinger  Rezső   nagya-
pámról.
Bányászok    Írások régvolt bányászokról
          
       Keser-édes történetek a bányászok életéből
 
Az ajkai, balinkai, dudari és  várpalotai  bányászok  munka-
helyükön megélt derűs történeteit 2003-ban könyvben jelen- tette  meg  a  Várpalotai   Bányászhagyományok Ápolásá- ért  Egyesület. Ebből  merítek  néhány  emlékezetes  ajkai történetet,  melyek  némileg  oldják,  némileg  aláhúzzák a
139 év  visszavonhatatlan  lezárásából  fakadó érzéseinket.
 
Végül  "Egy áldozat  emlékére"  címmel  interjút  közlök az
1909-es ajkai bányaszerencsétlenségről.  
Eklézsia anno   Az egyházközségről  

Ajka, katolikus templom anno
Az Ajkai  Római  Katolikus Egyházköz-
ség és Jézus Szíve templom  rövid  tör-
tértenete  1228-tól  napjainkig.
 
A régi  képen  látható  belvárosi templo-
mot 1934. október 14-én szentelték fel.
Első plébánosa  Kakas  Aladár. Ebben
az időszakban Fekete István író volt az
egyházközség világi elnöke.
 
               Rendszeridő  

Őszi hangulatok
 
 
 
 
 
                                                
 
                                               
zsengék          Néhány saját versem 
                                   
                                    Ünnep 
                       Néha elég egy mozdulat
                       Néhány jó szó, egy hangulat 
                       Vagy az asztal megterítve 
                       A géneket megsegítve
                       Leül mellé majd a család
                       Mondja örömét és baját
                       Csak kérni kell és megkapom
                       Mindig a hetedik napon
Ajka anno képekben Koszorúk 2007.03.15.         Kossuth Lajos szobra

Új  fotók  olyan aj-
kai   emlékművek-
ről, gyárakról és é-
pületekről, melyek  
már 1945 előtt   is
álltak, valamint ké-
pek  egy   régebbi
Ajkáról. 
Ajka anno         Nyolc történet a régi Ajkáról

                                     Ajkai történetek 

A huszadik század  közepének sorsfordító  eseményeit fel-  nőtt fejjel megélők  legtöbbje  sajnos már  nincs  közöttünk.     A  halványuló  emlékezet  által  őrzött  történeteik  azonban felidézik a kort, amiben éltek. A nyolc történet: Lekötelezett  vagy elkötelezett; Kereszt és halál; Propaganda és valóság; Út  a bitófa  alá; A hitoktatónő;  Aki nem csak mondta; Egy  városalapító; Kossuth-díj nehéz időkben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktuális írások     Gondolatok önmagunkról

                                     Aktuális írások                     
 
Magunkról, szűkebb  és tágabb környezetünkről szóló rövid írások. Életünk, hétköznapjaink, ünnepeink is megjelennek,   de a város, az ország múltja, lehetséges   jövője is terítékre kerül. Az erkölcs, a politika, a gazdaság befolyásolják sor-   sunk alakulását, ahogy a tudomány is hat az életmódunkra.
A legújabb írások címei:
Magyar foci; Óvakodjatok; Médiavereség az elnökválasztáson; A másik oldalon; Gáz van; Egyetemek versenye; Örök boldogság; Az önvédelem joga; Gazdagok és szegények; Gyilkos vidék; Saria és emberi jogok; Globális demográfia; Szuperember?; Sötétzöldek

 

Kossuch János Ajkai Üveggyára Ajka Kristály anno       Az ajkai üveg története  

Az ajkai  üveggyártás  hagyományai  a  középkori bakonyi üveghutákig  nyúlnak vissza. A közvetlen  előzményt az úr- kúti huta jelentette. Az üveggyár  alapítója a pápai  születé-
sű Neumann Bernát.

 

tokodi üveg               A tokodi üveggyár története  

Tokodi Üveggyár bejárata
Handbauer  Rezső  könyvet írt
Képes krónika
Tokod  település  múltjáról  és
a  tokodi  üveggyár  112  éves
történetéről címmel.
Ebből  idézek  néhány  részle-
tet,  mely a gyár  múltjával és
üvegfúvó dinasztiáival ismertet
meg bennünket.
 

 

 

 

(c) Hartinger Ottó 2007-2019       e-mail
     Ajka város történetével foglalkozó részekhez felhasználtam Giay Frigyes, Kozma Károly,Tilhof Endre munkáit.  
     Külön köszönet 2017-ben közülünk eltávozott édesapámnak a közvetlen és eredeti információkért.