Hartinger Ottó honlapja  

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

magamról                                  Hartinger Ottó Párizs Szajna-part

   
Képek, emlékek
hazai tájakon és
külföldön.
 
 
 
 
 
vendégkönyv                                                            

elődökDédapám           A család felmenői  

 
Fénykép Hartinger Vencel dédapámról
és  fiairól.  Dédapám   állampolgársági
igazolványa az akkori  Ausztriából, va-
lamint  fotó  Hartinger  Rezső   nagya-
pámról.
Bányászok    Írások régvolt bányászokról
          
       Keser-édes történetek a bányászok életéből
 
Az ajkai, balinkai, dudari és  várpalotai  bányászok  munka-
helyükön megélt derűs történeteit 2003-ban könyvben jelen- tette  meg  a  Várpalotai   Bányászhagyományok Ápolásá- ért  Egyesület. Ebből  merítek  néhány  emlékezetes  ajkai történetet,  melyek  némileg  oldják,  némileg  aláhúzzák a
139 év  visszavonhatatlan  lezárásából  fakadó érzéseinket.
 
Végül  "Egy áldozat  emlékére"  címmel  interjút  közlök az
1909-es ajkai bányaszerencsétlenségről.  
Eklézsia anno   Az egyházközségről  

Ajka, katolikus templom anno
Az Ajkai  Római  Katolikus Egyházköz-
ség és Jézus Szíve templom  rövid  tör-
tértenete  1228-tól  napjainkig.
 
A régi  képen  látható  belvárosi templo-
mot 1934. október 14-én szentelték fel.
Első plébánosa  Kakas  Aladár. Ebben
az időszakban Fekete István író volt az
egyházközség világi elnöke.
 
               Rendszeridő  

Tavasz a Somlón
 
 
 
 
 
                                                
 
                                               
zsengék          Néhány saját versem 
                                   
                                    Ünnep 
                       Néha elég egy mozdulat
                       Néhány jó szó, egy hangulat 
                       Vagy az asztal megterítve 
                       A géneket megsegítve
                       Leül mellé majd a család
                       Mondja örömét és baját
                       Csak kérni kell és megkapom
                       Mindig a hetedik napon
Ajka anno képekben Koszorúk 2007.03.15.         Kossuth Lajos szobra

Új  fotók  olyan aj-
kai   emlékművek-
ről, gyárakról és é-
pületekről, melyek  
már 1945 előtt   is
álltak, valamint ké-
pek  egy   régebbi
Ajkáról. 
Ajka anno         Nyolc történet a régi Ajkáról

                                     Ajkai történetek 

A huszadik század  közepének sorsfordító  eseményeit fel-  nőtt fejjel megélők  legtöbbje  sajnos már  nincs  közöttünk.     A  halványuló  emlékezet  által  őrzött  történeteik  azonban felidézik a kort, amiben éltek. A nyolc történet: Lekötelezett  vagy elkötelezett; Kereszt és halál; Propaganda és valóság; Út  a bitófa  alá; A hitoktatónő;  Aki nem csak mondta; Egy  városalapító; Kossuth-díj nehéz időkben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aktuális írások     Gondolatok önmagunkról

                                     Aktuális írások                     
 
Magunkról, szűkebb  és tágabb környezetünkről szóló rövid írások. Életünk, hétköznapjaink, ünnepeink is megjelennek,   de a város, az ország múltja, lehetséges   jövője is terítékre kerül. Az erkölcs, a politika, a gazdaság befolyásolják sor-   sunk alakulását, ahogy a tudomány is hat az életmódunkra.
A legújabb írások címei:
Bevándorlók; Mariológia; Indulatok a vörösiszap körül; Vásárnap; Magyar foci; Óvakodjatok; Médiavereség az elnökválasztáson; A másik oldalon; Gáz van; Egyetemek versenye; Örök boldogság; Az önvédelem joga; Gazdagok és szegények

 

Kossuch János Ajkai Üveggyára Ajka Kristály anno       Az ajkai üveg története  

Az ajkai  üveggyártás  hagyományai  a  középkori bakonyi üveghutákig  nyúlnak vissza. A közvetlen  előzményt az úr- kúti huta jelentette. Az üveggyár  alapítója a pápai  születé-
sű Neumann Bernát.

 

tokodi üveg               A tokodi üveggyár története  

Tokodi Üveggyár bejárata
Handbauer  Rezső  könyvet írt
Képes krónika
Tokod  település  múltjáról  és
a  tokodi  üveggyár  112  éves
történetéről címmel.
Ebből  idézek  néhány  részle-
tet,  mely a gyár  múltjával és
üvegfúvó dinasztiáival ismertet
meg bennünket.
 

 

 

 

(c) Hartinger Ottó 2007-2018       e-mail
     Ajka város történetével foglalkozó részekhez felhasználtam Giay Frigyes, Kozma Károly,Tilhof Endre munkáit.  
     Külön köszönet 2017-ben közülünk eltávozott édesapámnak a közvetlen és eredeti információkért.  
Felhőkép
időkép
Hőtérkép
levegőminőség
Széltérkép UV térkép